การปรับสมดุลสมอง นำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ?

การปรับสมดุลสมอง นำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ?